BETA
Lukk vindu

Om solkart.no

Solkart.no er et hjelpemiddel til deg som vurderer å legge solceller på ditt hus. På Solkart.no så får du se hvilket av dine takflater som egner seg best til solceller. Ved å klikke på taket du ønsker å installere solceller på, får du opp alt du trenger å vite om din muligheter. Du får se hvor stort anlegg det er plass til, hvor mye du kan forvente å få produsert pr år, pris på anlegget i deler eller ferdig montert.

Solkart.no er laget i et samarbeide med Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS som står bak Solcellespesialisten, og Norkart AS. Hensikten med Solkart.no er fremme utbredelsen av solceller i Norge, samt å synliggjøre den store resursen energien fra sola også utgjør i Norge. Målet med solkart.no er at tjenesten skal være et enkelt og godt verktøy for både små og store eiendomseiere i Norge.

Hvordan er Solkart.no laget?

Norkart AS har analysert alle eiendommer i Norge og tilgjengeliggjort de datene som behøves for å finne ut hva solpotensialet til et tak er. Dette er primært takvinkel, fysiske mål på taket samt himmelretning. Alle detaljerte produksjonsdata er hentet fra PVGIS, som er EU sitt solkartleggingsprogram. Sivilingeniør Carl Christian Strømberg har videre hentet inn snø og vindlast kravene til alle kommunene i Norge. Alle disse dataene er videre behandlet av en algoritme som er utviklet av Sivilingeniør Carl Christian Strømberg på bakgrunn av de faktiske målingene vi har gjort hos våre solcelle kunder de siste 10 årene. Alle tallene er å anse som estimater og kan være feil.
VIKTIG: Tallmaterialet bør ikke være ditt eneste grunnlag for å gjøre en solcelleinvestering. Det er også viktig å få med seg at lokale skyggeforhold ikke er hensyntatt i denne versjonen.

Hvor eksakt er Solkart.no?

Solkart.no er basert på PVGIS og arver i stor grad treffsikkerheten til denne. PVGIS består av to databaser, en basert på målinger fra værstasjoner rundt om i europa (PVGIS Classic), og en basert på satellittmålinger (PVGIS CMSAF). Data fra CMSAF er i følge våre målinger mer treffsikre enn PVGIS Classic. Vi har justert tallene vi får fra PVGIS Classic og PVGIS CMSAF med de tallene vi har målt faktisk produsert hos våre kunder, og treffsikkerheten vil derfor øke etterhvert som vi stadig får mer data fra våre kunder.

Hva er hensynsstatt i prisene som vises på Solkart.no?

Alle prisene på Solkart.no er estimater generert av Solcellespesialisten. I tillegg til alle fysiske komponenter og montasjetid, hensynstas dagens valutakurser, reisedistanse og tid fra nærmeste montør, evt. kost/losji der der er langt til nærmeste montør, evt. leie av kran på større prosjekter, lokale snø og vindlastkrav. Det som ikke er tatt med er stillas/taksikring til takfot over 3,40.

Ønsker du å kjøpe et solcelleanlegg?

Bestill rett på solkart.no, eller ta kontakt med Solcellespesialisten på 69 10 90 65 eller salg@solcellespesialisten.no

Takflatens egnethet for solenergi
Lite egnet
Velegnet
Svært egnet